Czym różnimy się od większości prawników działających na polskim rynku?

Nie unikamy uczestniczenia w podejmowaniu decyzji o charakterze biznesowym. Nie „torpedujemy” transakcji – wiemy, że ryzyka trzeba znać i strać się im zapobiegać, jednak rolą prawnika nie może być blokowanie procesów biznesowych. Doradzamy w sposób przydatny dla Klienta – prowadzona analiza zawsze prowadzi do określenia rekomendacji co do decyzji biznesowych. Jesteśmy zdania, że dominująca wśród polskich prawników maniera prezentowania w opiniach dla Klientów akademickich rozważań, licznych punktów widzenia i możliwych interpretacji przepisów jest dowodem unikania ryzyka przez doradcę. Taki wywód logiczny powinien poprzedzać udzielenie porady (rekomendacji), a nie ją zastępować.

Posiadamy wieloletnią praktykę jako prawnicy doradzający przedsiębiorcom i unikalną wiedzę ekspercką dotyczącą branży nieruchomościowej, procesu inwestycyjnego, transakcji międzynarodowych oraz wsparcia negocjacji pomiędzy partnerami pochodzącymi z odmiennych kultur (ze szczególnym uwzględnieniem transakcji polsko-chińskich).