Nasze wybrane projekty:

Doradztwo przy realizacji ośmiu osiedli domów jednorodzinnych w Wielkopolsce. Łączna wartość inwestycji to ok 45 mln zł. Zakres usług obejmował: negocjacje ze sprzedawcami gruntu, negocjacje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie uchwalenia planów miejscowych, negocjacje z gestorami mediów, tworzenie umów deweloperskich i polityki sprzedaży oraz doradztwo przy rozpatrywaniu reklamacji.

Doradztwo przy budowie światłowodowej sieci telekomunikacyjnej w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Kompleksowa realizacja projektu, łącznie z pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.4 - "internet na etapie ostatniej mili".

Analiza prawna przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw w Polsce i zagranicą (różne branże - farmaceutyczna, metalurgiczna, górnicza, tekstylna, budowlana, obuwnicza, produkcja sprzętu elektronicznego i sportowego, sieci sklepów, telekomunikacja, producenci żywności etc.)

Przygotowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych, sprzedaży udziałów/akcji, umów joint-venture, umów akcjonariuszy/udziałowców

Organizacja struktury holdingowej w Polsce dla międzynarodowego koncernu farmaceutycznego, w tym doradztwo przy opracowaniu koncepcji przepływu środków pieniężnych pomiędzy spółkami w grupie kapitałowej.

Organizacja ponad 80 spółek prawa handlowego dla przedsiębiorców z Holandii, Belgii oraz Niemiec w tym pomoc w przygotowaniu dokumentów korporacyjnych i negocjowaniu umów kooperacyjnych i dystrybucyjnych.

Reprezentacja inwestora w negocjacjach z generalnym wykonawcą w związku z budową zakładu przemysłowego w Chinach.

Doradztwo z zakresu chińskiego prawa spółek i regulacji dotyczących inwestycji zagranicznych oraz tym pomoc w przygotowaniu dokumentów korporacyjnych i negocjowaniu umów joint-venture, umów kooperacyjnych, dystrybucyjnych, sprzedaży etc.

Umowy dotyczące poszukiwania i wydobycia ropy i gazu (Rosja i Kazachstan); jedna z transakcji komentowana w polskiej prasie jako "przykład innowacyjnej struktury strategicznej joint-venture” (Puls Biznesu, 2009)

Doradztwo dla przedsiębiorstw inwestujących zagranicą w tym pomoc w przygotowaniu dokumentów korporacyjnych i negocjowaniu umów joint-venture, umów kooperacyjnych i dystrybucyjnych.

Międzynarodowe umowy kooperacyjne, transferu technologii i wdrożeniowe dla przedsiębiorstwa działającego w sektorze zbrojeniowym.